Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đến thăm Công ty TNHH Dầu Gạo Sethia Hemraj

Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân – Phạm Thiện Nghĩa đến thăm công ty TNHH Dầu gạo Sethia Hemraj.

CÔNG TY TNHH DẦU GẠO SETHIA HEMRAJ

Thông tin liên hệ

Scroll to Top